เวลาทำการ

ทุกวัน 08:00-21:00 น.

Hotline 1

096-6541451

Hotline 2

086-4429899

“ถนนนากามิเสะ” ถนนสายช้อปปิ้งหน้าวัดอาซะกุสะ

“ถนนนากามิเสะ” (Nakamise Shopping Street) ถนนหน้าวัดเซนโซจิ หรือวัดอาซะกุสะ หรือ..หลายๆคนเรียกวัดโคมแดง กล่าวกันว่า เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1688 ถึง ค.ศ.1735 ซึ่งในเวลานั้นเต็มไปด้วยร้านน้ำชา ร้านขายขนม รวมถึงร้านค้าที่จำหน่ายสิ่งของต่างๆ มากมาย